Lasaretthøyden

 

Et av Laugets viktigste formål er å bevare og rehabilitere de gamle kulturminnene på Odderøya, med vektlegging på den eldste maritime og militære historie, spesielt på Lasaretthøyden. Odder-Øe Fæstning (1667 – 1797) står sentralt, og den enestående Karantenestasjonen (1804 – 1914) er det selvsagt meget viktig å ivareta.

Festningsverkene og bygningene på Lasaretthøyden er tatt inn i Riksantikvarens landsverneplan som "et meget bevaringsverdig bygningsmiljø med stor historisk dybde". Lauget skaffer midler gjennom offentlige og private sponsorer, samt ved utleie av et par særpregede selskapslokaler.

Har du behov for å leie et lokale i forbindelse med merkedager; et jubileum, bryllup, fødselsdag, konfirmasjon eller et styremøte? Lauget besørger utleie av fire lokaler i varierende størrelser, fra 10 til 40 personer. Informasjon er tilgjengelig under "Utleie lokaler" i menyen, eller du kan ta kontakt på telefon / e-post for mer informasjon og booking av lokale.

I samarbeid med andre forsvarsrelaterte foreninger besørger Lauget heising av splittflagget på offentlige flaggdager.

Odderøya Saluttbatteri i regi av Agder- og Rogaland Heimevernsdistrikt nr. 08 skyter offisielle salutter fra Lasaretthøyden.