Det Gamle Krudttårn fra 1697

Sett fra nordvest (fra festningsplassen)

Sett fra sørsiden